Home en agenda

Individuele begeleiding/coaching

2012-Inspiratie-Spel

Wie is Marieke Verkerk?

Veelgestelde vragen

Wie is Marieke Verkerk?
 
 
Mijn naam is Marieke Verkerk en ik ben humanistisch geestelijk raadsvrouw. In 2006 heb ik hiervoor de 6-jarige doctoraalopleiding aan de Universiteit voor Humanistiek afgerond. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in het Mesos-Oudenrijnziekenhuis op de afdeling chirurgie en op Meisjesstad (voorheen de vrouwenopvang van de zusters Augustinessen van Sint Monica) onderdeel van de Tussenvoorziening.
In het Wilhelminakinderziekenhuis (UMC-Utrecht) deed ik onderzoek voor mijn eindscriptie naar wat geestelijke verzorging aan kinderen kan omvatten:
 
'Humanistisch geestelijk werk aan kinderen. Een exploratief onderzoek naar wat geestelijke verzorging aan kinderen kan omvatten, Marieke Verkerk.'
(Doctoraalscriptie UvH, Utrecht, september 2006)
Deze afstudeerscriptie is te leen in de bibliotheek van de UvH. U kunt ook even bellen om de tekst bij mij op te vragen.
 
Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen in diverse en soms ook moeilijke situaties.
Ik heb met kinderen in een crisisopvangcentrum in Vlissingen gewerkt en zorgde ervoor dat ze weer even kind konden zijn.
Verder heb ik bij de Kindertelefoon in Zeeland gewerkt en op meerdere plekken als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. In 1994 haalde ik mijn PABO-diploma.
Ik heb kinderen en jongeren begeleid met verliesverwerking in lotgenotenweekenden bij de Stichting Achter de Regenboog.
Van 2010 tot 2013 heb ik gewerkt als geestelijk verzorger bij Jeugdhulp Friesland. Twee dagen in de week ging ik op allerlei locaties op bezoek bij kinderen en jongeren, trainde ik medewerkers (hoe herken je levensvragen bij jezelf en bij cliënten) en organiseerde ik thema-avonden.
 
In 2007 ben ik gestart met 'Naar Binnen. Praktijk voor Levensvragen van Kinderen en Volwassenen'.
Ik heb mijzelf sindsdien gespecialiseerd door middel van:
- rouw en verliesverwerking bij kinderen en jongeren door de 'Regenboogtraining'  van Stichting Achter de Regenboog;
- het filosoferen met kinderen over levensvragen door de cursus 'Scherpzinning! Leren filosoferen met kinderen' gegeven door Marja van Rossum en José Krijnen (HVO);
- de beeldtaal en de symboliek vanuit het onbewuste door de cursus 'De Taal van Tekeningen' gegeven door Godfried Beumers en Ankie van der Rijst (Sprekende Beelden);
- het werken met knuffelbeesten door de workshop 'De Zelfknuffel, ... en wat 'ie zegt ben jezelf' gegeven door Charlotte Visch (Nederlandse Academie voor Psychotherapie).
- opleiding 'Energetisch coachen', ontwikkeld door Peter Toonen, gegeven op het Djoj centrum in Rotterdam.
 
De afgelopen jaren heb ik cursussen en workshops gegeven aan volwassenen op het gebied van zin, inspiratie, biografie, levenslijn, sprookjes en dromenvangers.
 
 
 
Humanistische begeleiding
 
Ik ben humanistisch geestelijk raadsvrouw. Dit betekent dat de
de humanistische waarden in mijn werk belangrijk zijn.
Het gaat om (universele) waarden zoals gelijkwaardigheid, autonomie (je leven zelf vorm kunnen geven), verbondenheid, verantwoordelijkheid (je bent verantwoordelijk voor hoe je met dingen wilt omgaan) en vrijheid. Ik begeleid de ander vanuit deze humanistische waarden, maar dat betekent niet dat u humanist moet zijn.
 
Ik heb zelf een esoterisch-christelijke achtergrond. Voor mij is er meer tussen hemel en aarde, veel meer dan wij ooit kunnen bevatten. Ik vind die spirituele kant van het leven dan ook enorm belangrijk en waardevol.
 
Met andere woorden: De mens met zijn of haar verhaal staat centraal in mijn manier van werken. De mens met zijn beperkingen én mogelijkheden.
 
Dus waar u ook vandaan komt of heen wilt:
 
U bent vanuit iedere cultuur, iedere godsdienst en iedere levensbeschouwing welkom!